PŘÍČINY POŠKOZENÍ TURBODMYCHADEL

Co se týče konstrukce a funkce, je turbodmychadlo navržené pro servisní životnost motoru. Většina turbodmychadel se neporouchá z důvodu překročení jejich životnosti (např. překročení meze únavy dynamicky namáhaných součástí), ale z důvodu nestandartních pracovních podmínek jednotlivých turbodmychadel. Proto velmi důležitým krokem při výměně TD je analýza a náprava příčin selhání původního, před namontováním nového. Při nesplnění tohoto doporučení hrozí opakování závady, nezřídka ihned po namontování.

Tato technická informace shrnuje typické scénáře poškození a osvětluje jejich možné příčiny. Informace jsou doplněny tipy, jak se do budoucna podobného poškození vyvarovat.1. Nedostatečné mazání

Nepřiměřené mazání je jedno z nejčastějších příčin selhání turbodmychadel. Pokud turbodmychadlo není dostatečně zásobováno olejem, během velmi krátké doby se objeví poškození. Totoje zapříčiněno velmi vysokými otáčkami turbodmychadla.(až 280.000ot/min).

Příčiny

Důsledky

Prevence2. Znečištěný olej

Špína, saze, palivo, voda, zbytky spalování, nebo vzájemné obrušování styčných kovových ploch mohou znečistit olej. I nejmenší částečky v oleji mohou způsobit vážné poškození TD, aniž by byly zachyceny olejovým filtrem

poškozený rotor na styčných plochách
vydřená ložisková skříň

Příčiny

Důsledky

Prevence3. Poškození průnikem cizího předmětu

Pokud se do vstupního nebo výstupního hrdla skříní dostanou cizorodé látky, jako je prach, písek, šrouby, části pístních kroužků, ventilů, vent. sedel nebo zbytků lopatek z předchozího turodmychadla, obvykle to povede k naprostému selhání turbodmychadla kvůli velmi vysokým rychlostem proudění vzduchu (spalin).

Příčiny

Důsledky

Prevence4. Překročení limitní obvodové rychlosti - otáček (overspeeding)

Součástky nainstalované v turbodmychadle jsou navrženy na určený rychlostní rozsah. Pokud je tento rozsah překročen, během okamžiku se může objevit závažné poškození turbodmychadla.

Na přetočení je často pohlíženo jako na příčinu poruchy turbodmychadla- je to proto, že příznaky jiných závad se mohou projevit v důsledku přetočení (zbarvení rotoru, kontakt rotoru se skříněmi).

Příčiny

Důsledky

Prevence5. Poškození z důvodu příliš vysoké teploty výfukových plynů

Každé turbodmychadlo je navrženo pouze na určený teplotní rozsah. Pokud je tento rozsah překročen opakovaně překračován, turbodmychadlo může selhat ve velice krátké době.

Příčiny

Důsledky

Prevence

Volejte zdarma zelenou linku 800 10 10 55
Pošlete poptávku